Waarom (werkt) het spiegelweb

Het spiegelweb is een mindmap-structuur die je gedachten inzichtelijk maakt

Het SpiegelWebben maakt reflecteren plezieriger. Het reikt een andere, creatievere manier aan die voor velen natuurlijker aanvoelt.
Het Spiegelweb is een mindmap- structuur waarbij je het gesprekje met jezelf uitwerkt. Je maakt met behulp van structuur, kleur, woorden en tekeningen je gedachten een stuk inzichtelijker.

Waarschijnlijk herken je het.
Als je nadenkt maak je allerlei sprongen/stappen in je denken. Je stelt jezelf een vraag en er komt een antwoord. Dat antwoord levert meestal weer allerlei vragen op en iedere vraag kan weer één of meerdere antwoorden hebben. Bovendien kunnen antwoorden of vragen onderling verbonden zijn of zelfs met elkaar samenhangen.

Zie het nadenken als een 3D spinnenweb; elk draadje in het web heeft een verbinding met meerdere andere draadjes. Het nadenk-proces verloopt niet lineair, maar multi-dimensionaal en associatief. Niet van A naar B, maar van A naar X naar P naar Q naar C naar (eventueel) B.

Door te SpiegelWebben creëer je overzicht in je eigen denken, dat maakt dat je ook vele malen makkelijker concrete conclusies kunt trekken. Reflectie dient vooral ook praktisch toepasbaar te zijn toch?

Reflecteren kan namelijk enorm waardevol zijn, maar niet iedereen zit te wachten op het schrijven van verhalende, verplichte reflectie. 

Het spiegelweb schenkt mensen een nieuwe reflectietool en stimuleert (intrinsieke) motivatie, authenticiteit, opbrengst en plezier!

Waarom reflectie

Reflectie is een krachtig instrument in zelfontwikkeling.

Reflectie draagt bij in het maken van betere keuzes en is bovendien een kwaliteitskenmerk van een professional.

Reflectie blijkt zelfs een voorwaarde om überhaupt te leren!

Daar zit de crux; reflectie kan alleen aangeleerd worden door beoefening, niet door instructie of uitleg. 

Het onderwijs of bedrijf kan faciliteren maar de student of werknemer dient zelf de waarde van reflectie te ontdekken. Wanneer deze intrinsieke motivatie wordt aangewakkerd, neemt de reflectiedwang af. 

Waarom het spiegelweb

De SpiegelWeb methodiek heeft twee doelstellingen;
Het bevorderen van de intrinsieke motivatie én het stimuleren van (de ontwikkeling in) zelfreflectie.

De methodiek is gebaseerd op uitgangspunten van de zelf-determinatie-theorie van Ryan & Deci (2002). Zij stellen dat ieder mens drie psychologische basisbehoeften heeft. Wanneer aan deze behoefte wordt voldaan, stijgt de intrinsieke motivatie voor een activiteit of handeling.

Autonomie

De behoefte aan autonomie; de vrijheid om eigen keuzes te kunnen maken.

De SpiegelWeb-methodiek stimuleert de ontdekking van een ‘eigen manier van reflectie’; in vraagstelling, vormgeving  en inhoud. De SpiegelWebber ontwikkelt een eigen invulling van het SpiegelWeb; hij ontwikkelt zijn eigen stijl.

Meesterschap

De behoefte aan meesterschap; de ontwikkeling , de zelf-waardering en het geloof in eigen kunnen.

Het spiegelweb is een vaardigheid waarin de SpiegelWebber zich kan ontwikkelen en kan groeien.

Verbinding

De behoefte aan verbinding; het aangaan van betekenisvolle relaties met anderen. 

De SpiegelWeb-methodiek biedt gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen in een veilige en vertrouwelijke omgeving, met afgestemde, gelijkwaardige begeleiding.

Reflectie gaat om de diepgang in de antwoorden
Het SpiegelWebben geneert afstand en maakt snellere antwoorden mogelijk. Reflectie gaat immers niet om de formuleringen van de antwoorden, maar om de diepgang in de antwoorden en het leren stellen van verdiepende vragen.
De visuele mindmap structuur geeft gelegenheid om het gedachtenproces op een overzichtelijke wijze te noteren, zonder te hoeven letten op zinsconstructies, grammatica of externe verwachtingen.

Plus, voor veel mensen is tekenen plezieriger dan het schrijven van een verhaal.

Portfolio

Velen zijn jou al voorgegaan!

Wil jij ook meer inzicht in eigen handelen?

De SpiegelWeb coaches begeleiden jou graag tijdens een van hun workshops, sessies of trainingen.