Hoe werkt het Spiegelweb?

In deze tijd is het belangrijk dat iedereen toegang heeft tot gereedschappen om beter te reflecteren. Ook het onderwijs dient toegankelijk te zijn, waarbij kennis, kunde én methodes vrij gedeeld worden. Want waarom zou je best-practises en evidence based methodieken achterhouden.

Laten we vooral gaan delen.

Dat is onze missie met het SpiegelWeb. 

Wij geloven in “onze” methodiek. Daarom is het SpiegelWeb een vrij toegankelijke methode. Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt om te SpiegelWebben. We nodigen je uit om er vooral zelf eens mee te experimenteren. Ervaar hoe makkelijk reflectie kan zijn!

Uiteraard zijn we je graag verder van dienst. Dat doen we graag in onze SpiegelWeb-Workshops, -trainingen en sessies. 

We hopen je graag te ontmoeten!

Wat is het SpiegelWeb

Het Spiegelweb is een visuele reflectie-tool. Creativiteit, autonomie, visuele vormgeving, associëren en jezelf actief vragen stellen zijn de belangrijke fundamenten

De SpiegelWebber noteert, tekent, gebruikt kleuren en verzint symbolen.

Bij het maken van het SpiegelWeb stelt hij zichzelf vragen rondom een centraal startpunt; een reflectievraag waar hij antwoord op wil, een dilemma of een concrete situatie. Het startpunt is het begin van de reflectie.

Met behulp van een visuele mindmap structuur noteert hij vervolgens zijn gedachten, gevoelens en gedrag rondom het startpunt. 

Het SpiegelWeb is de visuele vastlegging van deze innerlijke reflecterende dialoog. 

Als laatste stap wordt uit het gemaakte SpiegelWeb een conclusie getrokken om de reflectieopbrengst te borgen. Vanuit hier kunnen stappen gezet worden. 

Hoe werkt het SpiegelWeb

Een SpiegelWeb is een (bij voorkeur) A3-vel waarop een persoon zijn gedachtegang rondom een betekenisvolle situatie visueel maakt.

Hij reflecteert vanuit een centraal startpunt, bijvoorbeeld een thema, situatie of vraag. Dit startpunt schrijft hij op een vel papier. Vervolgens noteert hij aan de hand van een mindmap-structuur zijn gedachten, gevoelens enof gedrag rondom het statpunt.

De reflecterende persoon (de reflectant) noteert zijn gedachtegang op een creatieve, bij hem passende wijze. Hij stelt zichzelf actief vragen, waarbij elke antwoord prima is en elke antwoord de mogelijkheid tot een verdere verdieping biedt.

Het SpiegelWebben is namelijk niet gebaseerd op vooraf geformuleerde vraagstellingen en heeft niet als doel om een lineair verhaal op papier te krijgen. Associërend wordt aangemoedigd. Op het moment dat de gedachtegang rondom een thema of vraag op papier staat, worden er concrete conclusies getrokken en genoteerd.

De reflectant beschouwt zijn Web in totaliteit en formuleert gedragsalternatieven, nieuwe perspectieven of acties.

Dat betekent niet dat een SpiegelWeb af hoeft te zijn (er is altijd nog wel een leeg stukje papier voor aanvullingen of toelichtingen). 

het SpiegelWeb kan alleen eigen gemaakt worden door beoefening en ondersteuning.
wil jij ook aan de slag? download hier de HOW2

Hoe beter iemand leert om zelfstandig te reflecteren op zijn/haar professioneel handelen, hoe beter hij/zij in staat zal zijn om zijn/haar beroep zelfstandig uit te voeren en zijn/haar eigen deskundigheid op peil te houden

Wat heb je nodig?

De methodiek heeft enkele richtlijnen; namelijk (1) een A3-papier, met daarop een (2) voor de reflectant relevant startpunt, (3) de visuele mindmap structuur en (4) een ruimte om, na het maken van het Web, conclusies te trekken. 

Sfeerimpressie hoe het SpiegelWeb werkt.

Bekijk hier hoe je stap voor stap kan spiegelwebben

WELKE PROJECTEN HEBBEN WIJ ZOAL GEDAAN

Een greep uit onze projecten.

Minor Civil Society Lab

Al meerder jaren verzorgen we per semester een SpiegelWeb-training gevolgd met SpiegelWeb-sessies aan de Minor Civil Society Lab van de Hoge School van Arnhem en Nijmegen. De methodiek mogen zij gebruiken voor hun portfolio en als reflectieverslag. Studenten uit verschillende studierichtingen komen hier bij elkaar. Denk aan bouwkunde, stedenbouw, consultancy, social work, etc.

Defensie

Als professional is het belangrijk om op je eigen houding te reflecteren. Immers, de inrichting en de inhoud van het werk is meestal onderhevig aan continue veranderingen. Zelfreflectie alsook teamreflectie draagt bij aan de kwaliteit van de werkzaamheden. Zeker bij Defensie

HAN Academy

Tijdens de workshops en trainingen op de HAN Academy was er een mix van studenten en docenten tijdens het SpiegelWebben. Er ontstonden mooie gesprekken over reflectie tussen studenten en docenten. Docenten kregen handvaten om met Het SpiegelWeb aan de slag te gaan en het toe te passen in hun klaslokaal. 

Meer weten? Neem dan contact op